REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy z powodu niezgodności towaru z umową

Mimo dołożenia wszelkich starań o najwyższą jakość naszych towarów, jeżeli zakupiony towar okaże się uszkodzony, niekompletny albo nie działający w sposób, w jaki opisaliśmy, konsumentowi przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu. Zgłaszając reklamację należy dostarczyć dowód zakupu. Konsument ma dwa lata od dnia wydania zakupionego przedmiotu na złożenie reklamacji, jeśli zauważy wady przedmiotu lub gdy powstały uszkodzenia, których powodem są wady fizyczne. Zawiadom o tym nas nie później niż rok po zauważeniu usterki. Po upływie tego czasu, na kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że wina leży po stronie sprzedawcy. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkujemy się do niej i powiadomimy o decyzji na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Twoje zgłoszenie było rozpatrzone jak najszybciej.

Co warto zrobić przed odebraniem przesyłki

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: + 48 530 253 954, a po konsultacji telefonicznej - odmówienia przyjęcia przesyłki. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

W jaki sposób złożyć reklamację

Aby złożyć reklamację, poinformuj firmę MS Concept, adres korespondencyjny ul. Oławska 17/2, 50-123 Wrocław, adres mailowy: biuro@etuiland.pl, tel: + 48 530 253 954 o swojej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy etuiland.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym uwzględnij następujące dane:

  • imię i nazwisko Kupującego;
  • dane kontaktowe Kupującego (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu);
  • przedmiot reklamacji;
  • opis oraz zdjęcie wad;
  • rodzaj żądania (w tym naprawy lub wymiany przedmiotu na nowy);
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą);
  • dowód zakupu (np. oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopia faktury albo ich skan/wydruk).

Jakie działania podejmiemy w ramach warunków reklamacji?

Jeżeli reklamacja z powodu niezgodności towaru z umową zostanie uznana, firma etuiland.pl zobowiązuje się do doprowadzenia uszkodzonego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę towaru. Także opłaty związane z przesyłaniem niezgodnego z umową towaru ponosi sprzedawca, o ile klient przesyłając towar, wybierze najtańszą dostępną formę przesyłki.

Jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy

MS Concept - etuiland.pl
ul. Oławska 17/2, 50-123 Wrocław PL
NIP: 8961460072, REGON: 368014592
Tel.: + 48 530 253 954, biuro@etuiland.pl,
etuiland.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów